4 segment vi fokuserar på

Bild_2_orbitone.jpg
 
 

Professional consumer

Den professionella konsumenten

”Den professionella konsumenten” är en person som alltid förväntar hög kvalitet och prestanda. På Orbit One skräddarsyr vi effektiva produktionslösningar genom hela värdekedjan för att leverera utifrån våra kunders högt ställda förväntningar. Steg för steg och helt anpassat efter era behov. Från konstruktion, prototyp, inköp, tillverkning och test till logistik och eftermarknadstjänster.

Med vår erfarenhet kan vi reagera på plötsliga marknadsförändringar och snabbt anpassa oss till nya förhållanden. Det ger dig full flexibilitet och en optimerad tillverkningsprocess som gör det möjligt för ditt företag att ligga steget före konkurrenterna och med bibehållen lönsamhet. Genom vår prototyptillverking, snabb återkoppling och effektiva inköp kan vi avsevärt förkorta ” time-to-market”. Våra logistiklösningar minskar er kapitalbindning och ger effektiv lagerhantering.

Orbit One erbjuder eftermarknadstjänster genom hela produktlivscykeln. Och genom vårt detaljerade rapporteringssystem får du kontinuerlig feedback på allt från lagernivåer till förbättringsförslag.

LÄS MER OM KONSUMENT PRODUKTER I CASET:
PROFOTO >>

 

Industrial

Vi utmanar tänkandet i branschen

Orbit One är en kontraktstillverkare som utmanar det konventionella sättet att tänka.

Med lång erfarenhet av att arbeta med några av världens ledande industriföretag vet vi hur vi kan förbättra och effektivisera din produktionsprocess. Nyckeln till framgång är att arbeta nära tillsammans med produktägare för att förstå deras specifika behov.

Vi är ofta med i produktutvecklingen på ett tidigt stadium. Vårt mål är att du ska se oss som en förlängning av din egen organisation. Genom en väl genomtänkt produktionsstrategi utnyttjar vi de olika enheternas specialiteter på ett för kunden optimalt sätt. Vi kan också förkorta ”time-to-market” genom prototyptillverkning, snabb återkoppling och effektiva inköp.

Vi tror på långsiktiga lösningar med maximerad produktlivscykel och låga underhållskostnader. På så sätt ökar din lönsamhet och avkastning på investerat kapital. Orbit One erbjuder tjänster för re-design, komponentbevakning och förvaltning av produkten genom hela dess livscykel.

LÄS MER OM HUR VI UTMANAR BRANSCHEN I CASET:
NETCONTROL>>

 

 

High reliability

Med hög tillförlitlighet i fokus

Vid tillverkning inom medical, automotive, oil & gas, aerospace och defence är säkerhet och låg felfrekvens mycket viktigt. Hög tillförlitlighet innebär för oss att det finns lite eller inget utrymme för fel.

På Orbit One har vi lång erfarenhet av ”high reliability”-tillverkning, inklusive dokumentation, spårbarhet och riskhantering, allt för att säkerställa högsta kvalitet avseende produkt- och användarsäkerhet.

Tester genomförs med hjälp av vedertagen praxis och i enlighet med industristandarder, oavsett om det är ISO 13485 för medicinteknik eller annan certifiering som behövs för din specifika bransch eller produkt.

På Orbit One vi är engagerade i ett mycket tidigt skede i produktionen för att säkerställa att den bästa lösningen levereras. Vi anstränger oss också till det yttersta för att identifiera risker och eliminera fel i produktionskedjan. Vi utbildar kontinuerligt våra medarbetare för att vara uppdaterade utifrån de senaste certifieringskraven. Det säkerställer att vi alltid håller säkerhet och hög tillförlitlighet i fokus.

 

Networks

Vi hanterar komplexa nätverk

Med rötterna i telekomföretag som Ericsson och Nokia har Orbit One lång erfarenhet av tillverkning av telekomutrustning. Det har gett oss unik kompetens för att möta kraven på högteknologiska lösningar. För att fortsätta vara marknadsledare utvecklar vi oss ständigt och ligger i framkant kring den tekniska utvecklingen.

I vårt ”Design for Excellence”-program fokuserar vi alltid på slutanvändaren. Genom att bli del i av ert produktutvecklingsteam kan vi garantera att producerbarhet och testbarhet byggs in i produktdesignen och att vi minimerar antalet designändringar. Vi erbjuder en rad tjänster för att skapa kundspecifika testsystem. Om du är i behov av mer genomgående testsystem kan vi göra anpassad genomgång eller FMEA.

På Orbit One vi vikten av att välja rätt komponenter och vi anstränger oss alltid till det yttersta för att uppfylla dina specifika krav. Vi har avancerade testprocedurer baserade på RF och EMC och kan utan problem leverera stora volymer och serieproduktioner
 

LÄS MER OM KOMPLEXA NÄTVERK I CASET:
NET INSIGHT >>