Profoto

Profotos produkter används av de bästa i fotobranschen – det finns en god chans att de bilder du ser på annonstavlor och i magasin är skapade med hjälp av deras utrustning.

Orbit One har en lång historik tillsammans med Profoto - och det är något som vi är mycket stolta över. Det har gett oss möjlighet att arbeta nära tillsammans och skapa en symbios där Orbit One är involverad redan i ett tidigt skede av produktionsprocessen.

En viktig komponent i det förtroende vi har byggt upp under åren är förmågan att vara smidig och lyhörd för nya krav. Vår snabba prototyptillverkning ger viktig feedback till Profoto och är en förutsättning vid lansering av nya produkter på marknaden.

På grund av de höga förväntningar som Profotos kunder har på kvalitet, är ett väl fungerande testsystem inbyggt i alla faser av produktionsprocessen för att säkerställa högsta möjliga kvalitet.

På Orbit One är kompetenta medarbetare vår mest värdefulla tillgång och vi garanterar att de kommer att ge dina produkter det engagemang som krävs för att ni ska bli framgångsrika.


 "En av de viktigaste saker som Orbit One bidrar med är deras processtekniska kunnande. Redan i designfasen kan de bidra med kunskaper som gör monteringen enkel. Den professionella projektledning som Orbit One står för är oerhört viktigt, särskilt när vi utvecklat nya produkter som vi snabbt vill få i produktion. "

Bo Dalenius, Profoto

 

 
 

Delar av Orbit Ones tjänster som används:

  • DFM (Design för tillverkning)
  • Sourcing
  • Testning
  • Kretskortsmontage och komplett systemuppbyggnad
  • Logistik
bakgrund-Case-markering.jpg