NR 1 / 2017

Smarta IT-lösningar för optimal kundnytta

Som en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare erbjuder Orbit One både moderna tillverkningsenheter och effektiva
maskinparker. Säkra och effektiva IT-lösningar är också ett allt viktigare verktyg i arbetet med att skapa optimal kundnytta. Ett exempel är arbetet med att integrera SharePoint i samarbetet med kunderna, något som visat sig vara mycket uppskattat, berättar Marie Leanderson, Director IT på Orbit One.

“– Effektiv kommunikation och informationsöverföring är avgörande i vårt samarbete med kunderna.“

Vårt mål är därför att skapa så smidiga arbetsplattformar som möjligt. Det har vi gjort genom att använda SharePoint Online där vi kan dela information om pågående projekt. Det är en mycket lättarbetad plattform som i princip använder samma gränssnitt som Office-paketet. Det är enkelt att använda, har hög säkerhet och gör att alla i projektgruppen har samma aktuella information. – Responsen från kunderna är mycket positiv och idag har många av våra kunder egna skräddarsydda sidor där de via SharePoint kan logga in och följa arbetet med deras produkter. All information som kunden efterfrågar kan läggas in här. Man kan dela dokument, påminnelser och projektlistor på ett enda ställe och allt nås via mobil eller dator oavsett var du befinner dig. Alla i gruppen ser samma information och när den ändras så uppdateras den också automatiskt. Detta spar tid och höjer dessutom kvaliteten på informationsflödet och gör oss till en ännu effektivare leverantör.