NR 1 / 2017

Comsys säkrar elleveranserna

Jämn elkvalitet utan störningar och variationer är ett måste för många industrier. Störningar i elförsörjningen kan skapa både dyra produktionsavbrott, sämre kvalitet och försämrad effektivitet. Det svenska företaget Comsys har därför utvecklat avancerade elstörningsfilter som både mäter av och kompenserar för variationer i elleveranserna. Orbit One gläds nu över att Comsys har vänt sig till Orbit One för tillverkning av de ingående kretskorten i sina produkter.

– Orbit One kommer att tillverka flera olika kretskort som används i våra aktiva filter ADF P100, ADF P300 och ADF P200. Jag kom i kontakt med Orbit One genom mina förra arbetsgivare och Orbit
One bevisade då vid flera tillfällen att de var en leverantör att lita på. Det är dessutom ett personligt företag med mycket kunskap som de gärna delar med sig av. Deras höga kvalitet och möjligheten till inhouse lackering av kretskort är två viktiga styrkor som påverkade valet, säger Comsys Head of Operation Dennis Magnusson. Comsys kunder finns idag inom bland annat stål-, bil- och kemiindustrin. Största marknaden är Tyskland men kunder finns även i övriga Europa, Mellanöstern,Indien och Kina.

– Det är mycket glädjande att vi har fått Comsys som ny kund. Det är ett innovativt företag och något av en utmanare på marknaden. De har själva utvecklat hela teknologin med både mjuk- och hårdvaror och deras innovationsstyrka föder nu internationella framgångar. Vi ser fram emot ett långt och produktivt samarbete, berättar Director Sales & Marketing Micael Ny på Orbit One.