Netcontrol

Netcontrol producerar lösningar för automatisering av elektriska nätverk för elverkskommunikation, distributionsnätsautomatik, understationsautomation och driftcentraler. Netcontrol har en mångsidig portfölj med produkter och tjänster för eldistribution, fjärrvärme, elkraftbolag samt elintensiv industri.

På Orbit One strävar vi efter att skapa de mest effektiva produktionsprocesserna. Det handlar om rätt mängd, till rätt kvalitet och i rätt tid.

Uppdraget för Netcontrol innebär hantering av hela leveranskedjan, från inköp, utveckling av effektivare produktionsprocesser, testning och montering av kretskort till PCBA och fullständig systemuppbyggnad. Vi levererar också färdiga produkter till såväl Netcontrol som direkt till deras slutanvändare.

Med ett stort antal olika produkter i Netcontrols produktportfölj krävs flexibilitet och anpassningsbarhet i produktionsprocessen. Vi hanterar även Netcontrols eftermarknadstjänster med produktservice, reparationer, uppdateringar och teknisk dokumentation.

Genom att använda Orbit One i hela leveranskedjan kan Netcontrol fokusera på sin kärnverksamhet.  


 "Vi har ett brett sortiment med produkter som ständigt utvecklas och som ställer mycket höga krav på tillverkaren. Under våra fem års samarbete har Orbit One visat flexibilitet och förmåga att kunna lösa alla typer av utmaningar - till exempel är det fantastiskt hur snabbt de kan öka sin produktionskapacitet och tillgodose de olika behov som uppstår. Kvalitet är det allra viktigaste för oss och Orbit One har visat att de alltid levererar på det."

Hannu Hirvinen
Director Operations, Netcontrol

 

 
 

Delar av Orbit Ones tjänster som används:

 • DFM (Design för tillverkning)
 • Sourcing
 • Testning
 • Kretskortsmontage och komplett systemuppbyggnad
 • Service och reparation
 • Reservdelsförsäljning till slutkund
 • Field signal control
 • First tier support, BOM, 3d drawings and wire list
 • Lagerhållning

Eftermarknadtjänster till Netcontrol/Radius

Orbit One AB tillhandarhåller service och support av Radius produkter, se nedan.

 • Reparationer av utrustning
 • Fältmätning
 • Driftsättning & Installation
 • Montage
 • Försäljning av reservdelar
 • Telefonsupport +46 21 177790 / +46 76 5269009

Exempel på Radius produkter:

 • NetMan-G
 • NMG210
 • PDR121 / PDR221
 • NMS100
 • NME200
 • CCU / NetMan-FSS
bakgrund-Case-markering.jpg