Net Insight

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiva, högkvalitativa medienät. Med effektiv hantering av resurser skapar de förbättrade TV-upplevelser. Net Insights lösningar omfattar hela mediespektrat – från TV-kameror och TV-studior till konsumentlösningar. Deras lösningar sänker kostnader åt nätoperatörer och produktionsbolag genom effektiviserade arbetsflöden, samtidigt som de möjliggör nya affärsmöjligheter åt sina kunder.

Net Insights system bygger på avancerad teknik och moderna komponenter. På Orbit One tar vi helhetsansvar för produktionsprocessen – från kretskortsmontage till leverans av färdiga produkter –  och genom att vi blir involverade på ett tidigt stadium kan vi ge snabb och viktig feedback till Net Insight.

Orbit One har arbetat med Net Insight sedan 1999 och har upplevt övergången från en liten regional verksamhet till ett multinationellt företag. Konstant teknisk utveckling, skräddarsydda lösningar och kostnadseffektiviteten i hela produktionsprocessen har varit viktiga bidrag till deras framgång.


 
 

Delar av Orbit Ones tjänster som används:

  • DFM (Design för tillverkning)
  • Sourcing
  • Testning
  • Kretskortsmontage och komplett systemuppbyggnad
  • Logistik

 

bakgrund-Case-markering.jpg