En annan sida
av kontraktstillverkning

Bild_3_orbitone.jpg
 

Orbit One är en kontraktstillverkare som utmanar
det konventionella sättet att tänka.

Med lång erfarenhet av att arbeta med några av världens ledande industriföretag vet vi hur vi kan förbättra och effektivisera din produktionsprocess. Nyckeln till framgång är att arbeta nära tillsammans med produktägare för att förstå deras specifika behov.

Vi är ofta med i produktutvecklingen på ett tidigt stadium. Vårt mål är att du ska se oss som en förlängning av din egen organisation. Genom en väl genomtänkt produktionsstrategi utnyttjar vi de olika enheternas specialiteter på ett för kunden optimalt sätt. Vi kan också förkorta ”time-to-market” genom prototyptillverkning, snabb återkoppling och effektiva inköp.

 
 

Senaste Nyhetsbrevet

 
 
 

Hårt tankearbete

Vi tror på långsiktiga lösningar med maximerad produktlivscykel och låga underhållskostnader. På så sätt ökar din lönsamhet och avkastning på investerat kapital. Orbit One erbjuder tjänster för re-design, komponentbevakning och förvaltning av produkten genom hela dess livscykel. Och allt med en stor portion hårt tankearbete. Det finns inga genvägar.

 
Bild_1_orbitone.jpg